Νέος τρόπος σταθεροποίησης των τρυγικών αλάτων

Με τον κανονισμό ΕΚ 606/2009 επιτρέπεται η προσθήκη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης(Κομμεα κυτταρίνης) για τρυγική σταθεροποίηση στο οίνο και όλες τις κατηγορίες αφρωδών και ημιαφρωδών οίνων με όριο χρήσης 100mg/ l Η enartis παρουσίασε το νέο προιόν Cellogum L