Γιά οινολόγους

Στό τμήμα αυτό δημοσιεύονται πίνακες-πληροφορίες χρήσιμες για οινολόγους, οινοποιούς. Η ενημέρωση θα είναι συνεχής, εάν χρειάζεστε οτιδήποτε δεν υπάρχει ήδη μπορείτε να μας το ζητήσετε. Τα περιεχόμενα αυτού του τμήματος μπορείτε να τα δείτε καθώς και να τα εκτυπώσετε για να τα χρησιμοποιήσετε

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΙΝΩΝ
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΝΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προπυλενογλυκόλη, μείγματα ψυκτικών υγρών

Υπολογισμός CO2

Επίδραση πίεσης και θερμοκρασίας στο περιεχόμενο CO2 του κρασιού

Θρεπτικά γλεύκους

Ανοξείδωτος χάλυβας

Θρεπτική αξία κρασιών

Επίδραση του pH στο θειώδες-Υδατικό διάλυμα θειώδους(για θείωση)

Πίνακες για συμπυκνωμένο και συμπυκνωμένο ανακαθαρισθέν γλεύκος

Διόρθωση baume ανάλογα με την αλκοόλη

Πίνακες για ολικό στερεο υπόλειμμα και brix

Υπολογισμός extrait

baume-brix-d20

baume-alcohol-sugar

baume-alcohol

d15-d20-Be-Babo-Rifr-Sugar

Φιλτρόχαρτα(αντιστοιχίες, προδιαγραφές, διαπερατότητες, οδηγίες)

Φιλτρόχαρτα - αντιστοιχίες

Κανονισμός (ΕΟΚ) περί καθορισμού κοινοτικών μεθόδων αναλύσεως

     Αναλύσεις1
     Αναλύσεις2
     Αναλύσεις3
     Αναλύσεις4
     Αναλύσεις5

Δωρεάν οινολογικές εκδόσεις του O.I.V.

Οδηγίες για ασφαλείς ασκούς από την WFA

Συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος (baume, brix, ένδειξη διαθλασιμέτρου, πυκνότητα, ζάχαρα/l/kg, Δ.Α.Τ.)

Γλεύκος, συμπυκνωμένο γλεύκος (baume, brix, ένδειξη διαθλασιμέτρου, πυκνότητα, ζάχαρα/l/kg, Δ.Α.Τ.)