Επενδυτικός νόμος 3299/04

Ο επενδυτικός νόμος 3299/04, καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων με το ΦΕΚ 5/05 και τροποποιήσεις, συμπληρώσεις με ΚΥΑ 7/07 όσον αφορά στον τομέα του οίνου περισσότερα