Πηγές αζώτου

Η επίδραση των πηγών αζώτου και του χρόνου προσθήκης στην κινητική της ζύμωσης και τη σύσταση του παραγόμενου κρασιού.

Enologica VASON