Κρασί-εθνικά θέματα

Τελικά το κρασί δε μοιάζει με τα εθνικά θέματα. Εδώ δεν υπάρχει ο 'εξ' Αντολών κίνδυνος' αλλά ο εξ' Εσπερίας προερχόμενος, ειδικά τελευταία !...

Γ.Α  5/08.