Ξυνόμαυρο
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 12159

Λατινική Ονομασία: Xynomavro

Συνώνυμα: Ξυνόμαυρο Ναούσης, Μαύρο Ναούσης, μαύρο Ναουστινό, Ποπόλκα, Πιπόλκα, Νιάουσα, Νιαουστινό

Περιοχές Καλλιέργειας: Δυτ. Μακεδονία, Ν.Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, Ν. Λαρίσης (Ραψάνη)

Φυτό: Ποικιλία μέτρια ζωηρή, πολύ παραγωγική ευαίσθητη στις ασθένειες και την ξηρασία. Σταφύλια μέτρια, φλοιός κυανομέλανος. Τρύγος τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.

Το κρασί: Πολυδύναμη ποικιλία, ερυθρό κρασί με υψηλό βαθμό και οξύτητα, αρωματικό δυναμικό, καλό χρώμα. Επίσης ροζέ και αφρώδη κρασιά. Συμμετέχει σε οίνους ΟΠΑΠ(Νάουσα, Αμύνταιο, Γουμένισσα) καθώς και Τοπικούς Οίνους

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας