Μούχταρο
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 12154

Λατινική Ονομασία: Mouchtaro

Περιοχές Καλλιέργειας: Βοιωτία

Το κρασί: Ερυθρό κρασί βαθύχρωμο, ταννικό με ιδιαίτερο άρωμα

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας