Μαύρο Μεσενικόλα
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 12149

Λατινική Ονομασία: Mavro Messenikola

Περιοχές Καλλιέργειας: Καρδίτσα

Φυτό: Ποικιλία μέτρια ζωηρή, παραγωγική σχετικά ευαίσθητη στις ασθένειες. Σταφύλια μέτρια φλοιός κυανοϊώδης. Τρύγος μέσα με τέλος Σεπτέμβρη.

Το κρασί: Ερυθρό κρασί μέτριου αλκοολικού βαθμού και μέτριας οξύτητας. Οχι πολύ βαθύ χρώμα, ιδιαίτερο άρωμα και γεύση.Συμμετέχει σε οίνο ΟΠΑΠ(Μεσενικόλα)

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας