Λιάτικο
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 12143

Λατινική Ονομασία: Liatico

Συνώνυμα: Λιάτης, Μαυρολιάτης, Διμηνίτης

Περιοχές Καλλιέργειας: Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Ζάκυνθος

Φυτό: Ποικιλία ζωηρή, πολύ παραγωγική, σχετικά ανθεκτική στην ξηρασία, μέτρια ευαίσθητη στις ασθένειες. Σταφύλια μέτρια, φλοιός κυανομέλανος. Τρύγος τέλος Αυγούστου

Το κρασί: Ερυθρό κρασί πολύ υψηλόβαθμο, μέτριας οξύτητας με ασθενές χρώμα. Πολύ καλό γλυκό κρασί. Συμμετέχει σε οίνους ΟΠΑΠ καθώς και Τοπικούς Οίνους

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας