Κρασάτο
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 12139

Λατινική Ονομασία: Krassato

Περιοχές Καλλιέργειας: Θεσσαλία κυρίως Ραψάνη

Φυτό: Ποικιλία ζωηρή, παραγωγική σχετικά ανθεκτική στις ασθένειες. Σταφύλια μέτρια, φλοιός ερυθροϊώδης. Τρύγος τέλος Σεπτέμβρη.

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας