Κακοτρύγης
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 11026

Λατινική Ονομασία: Kakotrygi

Συνώνυμα: Κακοτρίχι

Περιοχές Καλλιέργειας: Κέρκυρα, μικροί αμπελώνες Ζάκυνθο, Ηλεία

Φυτό: Φυτό ζωηρό παραγωγικό, ευαίσθητο στις ασθένειες και την ξηρασία. Σταφύλια μεγάλα, φλοιός ωχροπράσινος. Τρύγος μέσα Σεπτέμβρη.

Το κρασί: Λευκό κρασί σχετικά υψηλόβαθμο, φρουτώδης γεύση, πλούσιο σύνθετο άρωμα. Συμμετέχει σε Τοπικούς Οίνους.

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας