Βηλάνα
 

Το Σταφύλι

Κωδικός Ποικιλίας: 11016

Λατινική Ονομασία: Vilana

Συνώνυμα: Βελάνα

Περιοχές Καλλιέργειας: Κρήτη κυρίως στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου

Φυτό: Φυτό ζωηρό, πολύ παραγωγικό σχετικά ευαίσθητο σε ασθένειες. Σταφύλια μέτρια, φλοιός κιτρινόλευκος. Τρύγος μέσα με τέλος Σεμπέμβρη.

Το κρασί: Λευκό κρασί με κανονικό αλκοολικό βαθμό σε αρμονία με την οξύτητα. Ευχάριστη γεύση, λεπτό άρωμα. Συμμετέχει σε Οίνους ΟΠΑΠ ( Πεζά, Σητεία ) και πολλούς Τοπικούς Οίνους

Το Κλήμα - Ο Αμπελώνας