ΣΤΑΦΥΛΙ

    ΛΕΥΚΟ

     11.4.08                           18.4.08                           25.4.08

     2.5.08                             9.5.08                             16.5.08

     23.5.08                            30.5.08                            6.6.08

     13.6.08                             27.6.08                            11.7.08

2.8.08(baume 8.4, pH 3.22)    29.8.08(baume 12.74, pH 3.37, Δ.Α.Τ. 13.4)

ΤΡΥΓΟΣ,στο σταφύλι αρχίζουν να φαίνονται οι συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας σε συνδυασμό με πολλές ώρες ηλιοφάνεια και σταθερά υψηλές θερμοκρασίες(ξερικός αμπελώνας)

Φαίνονται τα σταφύλια(μούρα) 

Λίγο πριν την άνθηση 

Ανθηση(φαίνονται οι στήμονες) 

Δέσιμο(μικρές ρώγες)  

Ωρίμανση

 

ΕΡΥΘΡΟ

    2.5.08                            9.5.08                            16.5.08

     23.5.08                            13.6.08                             11.7.08

     2.8.08