Κατάλογος

Σύνδεσμοι - Ενώσεις

Γ.Χ.Κ.,   www.gcsl.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,   www.geotee.gr
ΕΔΟΑΟ,   www.oenotros.gr
Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ - N.AG.RE.F.),   www.nagref.gr
Ελληνίδες του κρασιού,   www.womeofwine.gr
Ενωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων & Ποτών (ΕΔΕΟΠ),   www.edeopathens.gr
Ενωση Ελλήνων Δημοσιογράφων Οίνου (ΕΛΔΟΙΝ),   www.greekwinewriters.gr
Ενωση Ελλήνων Οινολόγων (ΕΕΟ),   www.eeo.wines.gr
Ενωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),   www.eex.gr
Ενωση Μπάρμεν Ελλάδος (ΕΜΕ),   www.hba-net.gr
Ενωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝΟΑΑ),   www.enoaa.gr
Ενωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ),   www.wineroads.gr
Ενωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ),   www.enoap.gr
Εταιρεία Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ), www.etat.gr
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),   www.efet.gr
Κυπριακή Δημοκρατία, Τμήμα Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/90F8EF11669D05A9C2256F0B001A7198?OpenDocument
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,   http://www.bpi.gr/pages/category.asp
Νομοθεσία Οίνου,   www.minagric.gr/greek/3.6.OINOY.html
Πανελλήνια Ενωση Οινοχόων,   www.greeksom.gr
Πανελλήνια Ενωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝΕΠΟ),   www.panepo.gr
Πανελλήνια Ενωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ),   www.petet.org.gr
ΠΑΣΕΓΕΣ Αμπέλι/Κρασί  http://www.paseges.gr/portal/sm/ct/newsItem/tn/Vineyard_Wine/sist/0/rsl/20
Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών,   www.minagric.gr/greek/6.9.shtml
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ),   www.greekwinefederation.gr