Κατάλογος

Εκπαίδευση

Le Monde,  www.lemonde.edu.gr  
WSPC,  www.wspc.gr
Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.,  http://web.auth.gr/agro
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας,  www.aua.gr  
ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ,  www.oinosoagapitos.gr
ΟΙΝΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ,  www.winetasting.gr
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  http://deanagr.uth.gr
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,  www.teikoz.gr/?page=education&content=schools-steg  ΤΕΙ Αθήνας,  www.teiath.gr/stetrod/oenology
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου,  http://crprod.teiep.gr
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Θσσαλονίκης,  www.teithe.gr/modules/content/index.php?id=16
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Κρήτης,  www.steg.teicrete.gr/fp/?tid=91
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Λάρισας,  www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=13
Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.,  www.chem.auth.gr/index.php
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθήνας,  www.chem.uoa.gr
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  www.uoi.gr/schools/chemistry
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  www.chemistry.uoc.gr