"Οινολογία ακριβείας" τανίνες από την Enologica Vason

    Η σημασία των τανινών στην εξέλιξη των οίνων είναι γνωστή στον οινολογικό κόσμο εδώ και πολύ καιρό. Όμως, μόνο πρόσφατα και με τη βοήθεια εξελιγμένων και εξειδικευμένων τεχνικών ανάλυσης και μελέτης, είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε το πώς ακριβώς δουλεύουν. Η αλληλεπίδραση των τανινών με το γλεύκος ή τον οίνο, εκφράζεται στις διάφορες αντιδράσεις στις οποίες οι τανίνες συμμετέχουν και κυρίως με τις πρωτεϊνες, τις χρωστικές και φυσικά με την ικανότητα προστασίας έναντι των οξειδώσεων. Κάθε μία από τις παραπάνω αντιδράσεις εξαρτάται δραματικά, σχεδόν αποκλειστικά, από τη φύση και προέλευση της τανίνης (οπωσδήποτε και από την φύση, το τύπο και τα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου οίνου). Η διαφοροποίηση έγκειται στην γνώση του τί επιθυμούμε να προσδώσουμε στον οίνο και ποια τανίνη μπορεί να μας βοηθήσει να το πετύχουμε.
    Για το σκοπό αυτό, η Enologica Vason, επέλεξε τις πρώτες ύλες (αρχικά προϊόντα) και στη συνέχεια τις κατηγοριοποιήσε σύμφωνα με την διαθεσιμότητά τους και την κείμενη νομοθεσία (τανίνες για οινολογική χρήση). Στις περιπτώσεις όπου οι επιθυμητές δράσεις δεν καλύπτονταν από τις ιδιότητες μίας και μόνο τανίνης, επιλέχθηκε και δημιουργήθηκε ένα «μίγμα», μια μεικτή ταννίνη από αυτές τις διαθέσιμες πρώτες ύλες, με σκοπό να καλύψει τις συγκεκριμένες δράσεις. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο συνήθως υποτιμάται, είναι η στιγμή προσθήκης της τανίνης στο γλεύκος ή τον οίνο. Σε ορισμένους τύπους οίνων και σε ορισμένες οινολογικές εφαρμογές, ίσως τελικά αυτό να είναι και το μυστικό της επιτυχίας, επομένως και από αυτό το γεγονός προκύπτει η ανάγκη και η σημασία της "Οινολογίας ακριβείας"   της Enologica Vason.