Εγγραφή αλλεργιογόνων στις ετικέτες

Μέχρι τις 31/12/2010 δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ειδοποίησης "περιέχει παράγωγο αυγού/γάλακτος" στις ετικέτες των εμφιαλωμένων κρασιών. Κατα συνέπεια μπορεί να γίνεται επεξεργασία των κρασιών με αλβουμίνη, λυσοζύμη(παράγωγα αυγών) η καζείνη(παράγωγο γάλακτος) χωρίς την υποχρέωση αναγραφής στην ετικέτα.