Δενδροφύτευση
Συμμετείχαμε στη μεγάλη δενδροφύτευση στο πρώην δάσος του Κοκκιναρά στην Πεντέλη, με διοργανωτές το ΣΚΑΪ και το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού Όρους. Η συμμετοχή 30000 και πλέον πολιτών και ιδιαίτερα το κλίμα και ο ενθουσιασμός που επικρατούσε δείχνουν ότι η υπόθεση 'περιβάλλον΄ γίνεται όλο και περισσότερο πρώτης προτεραιότητας. Και δε μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί οι επιπτώσεις από τις περιβαλλοντικές αλλαγές γίνονται αισθητές σε κάθε τομέα. Βλέπουμε ήδη τις δυσκολίες που δημιουργούνται στον ελληνικό αμπελώνα. Ενας οινόφιλος δεν μπορεί παρά να είναι ευαίσθητος σε θέματα περιβάλλοντος!